Portfolio Update – Januari 2024

Het jaar 2022 bracht over het algemeen goede rendementen voort op de Europese aandelenmarkten, variërend van 15 % (AEX) tot 20 % (DAX). Janbelco BV is grotendeels belegd in smallcaps, genoteerd op de Londense beurs en daar sloten de indexen maar met een kleine winst af. Het rendement van Janbelco BV over 2023 is dan ook relatief goed te noemen met een winst van 24,6 %.

In de 1ste update van het nieuwe jaar, die we op 25 januari naar onze aandeelhouders verstuurden, gaan we wat dieper in op het onderpresteren van de Londense beurs sinds het Brexit referendum. Aan de hand van enkele grafieken proberen we aan te tonen dat de aandelenwaarderingen in Londen objectief gezien zeer laag staan. Dit is geen zekerheid dat de beurskoersen zullen stijgen maar wij denken dat dit op termijn ongetwijfeld het geval zal zijn. En dat de stijging wel eens relatief snel en groot zou kunnen zijn.

Voor een inkijk in onze strategie en prestatie in de eerste weken van januari 2024 verwijs ik u graag naar onze update in pdf.

https://www.janbelco.nl/wp-content/uploads/2024/02/beleggingsoverwegingen-per-25-januari.pdf 

Datum: 25/01/2024

Door: Ludo Jansen, Bert Iedema,