inschrijf voorwaarden

Op grond van regelgeving dienen niet-professionele beleggers zich bij hun eerste investering in het Fonds te committeren voor minimaal EUR 100.000,- (exclusief kosten), waarbij dit bedrag op het moment van verwerving van de bijbehorende Certificaten in één keer moet worden gestort. Voorts mag bij niet-professionele beleggers het ingelegde bedrag per investeerder nooit lager uitkomen dan de EUR 100.000,-. Eventuele waardedaling is hierbij niet inbegrepen. Het Fonds zal niet meewerken aan voorgenomen transacties die kunnen leiden tot overtreding van de in deze paragraaf beschreven voorschriften en regels door koper en/of verkoper. 

Het bestuur van de STAK dient altijd haar goedkeuring te verlenen voorafgaand aan de toetreding van een nieuwe Investeerder/Certificaathouder. Zij is op grond van de Administratievoorwaarden en/of wet- en regelgeving bevoegd om ‘Customer Due Diligence’, anti-witwas, anti-fraude en sanctielijst toetsingen toe te passen op beleggers die voornemens zijn om Certificaathouder in het Fonds te worden. De STAK zal geen Certificaten uitgeven aan en er mogen geen Certificaten worden verkocht en/of geleverd aan: (i) natuurlijke personen die fiscaal woonachtig zijn in de Verenigde Staten van Amerika en/of die nationaliteit bezitten; (ii) rechtspersonen die gevestigd zijn in, opgericht zijn naar het recht van en/of belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten van Amerika; en: (iii) rechtspersonen waarvan tenminste een aandeelhouder en/of uiteindelijk belanghebbende fiscaal woonachtig is in de Verenigde Staten van Amerika en/of die nationaliteit bezit.

Recent Posts