Het is klein, Brits en klaar voor een inhaalslag

Het is klein, Brits en klaar voor een inhaalslag

De Belgische private investeringsvennootschap Janbelco heeft sinds augustus 2019 een Nederlandse dochter, ook Janbelco geheten. Dit fonds belegt vooral in kleine ondergewaardeerde Britse aandelen. De sporen die Brexit en corona hebben achtergelaten, maken verantwoordelijk fondsbeheerder en oprichter Ludo Jansen nog optimistischer dan hij al was.

Een eigen beleggingsfonds oprichten. Het is de droom van menig belegger. Dat is precies wat Ludo Jansen (1963) uit het Belgische Peer heeft gedaan. Deze Vlaming stortte zich vlak na de crash van 1987 in de beurshandel en die houdt hem sindsdien in zijn greep. Wat begon als een hobby werd al snel serious business toen hij een eigen strategie ontwikkelde om de profiteren van de kansen die microcaps en nanocaps bieden.

Via de Belgische investeringsvennootschap Janbelco – de afkorting komt van Jansen Beleggings Company – werd in 2017 een volwaardig Nederlands beleggingsfonds opgezet. Vanaf augustus 2019 kunnen investeerders instappen. 84% van het Nederlandse fonds is momenteel in handen van de Belgische moeder, maar als het aan Ludo Jansen ligt, dan wordt dat belang afgebouwd ten faveure van Nederlandse beleggers. Denk aan rijke particulieren en familiy offices, die op zoek zijn naar extra inkomen en spreiding, en die bereid zijn deel te nemen vanaf 100.000 euro.

Een goed idee? IEXProfs legde Ludo Jansen een aantal even logische als dwingende vragen voor.

Wat maakt het Nederlandse fonds Janbelco onderscheidend en een aantrekkelijke belegging?

Ludo Jansen: “Janbelco is vooral bijzonder, doordat het in de kleinste aandelen belegt. Daarbij volg ik als verantwoordelijk portfoliomanager geenszins de hype. Ik ben op zoek naar ondergewaardeerde aandelen met weinig schulden, en met een sterk management, dat het liefst ook zelf aandeelhouder is. Dan moet bijvoorbeeld worden gedacht aan holdings die ver onder hun intrinsieke waarde noteren, of aan bedrijven die vanwege een specifieke situatie, in mijn ogen overdreven goedkoop zijn.

“De portefeuille bestaat uit 30 tot 40 aandelen, waarvan de Top 5 ca. 35 % van de fondsportefeuille uitmaakt. Het gros van de aandelen is Brits en 8% is belegd in sterk afgewaardeerde gedeliste aandelen.”

Waarom juist de keuze voor de kleinste aandelen?

Ludo Jansen: “Courante beleggingsfondsen die op regelmatige basis in- en uitstapmomenten aanbieden aan hun aandeelhouders kunnen slechts zeer beperkt in smallcaps beleggen. Micro- en nanocaps vallen al helemaal buiten hun investeringsspectrum. Enkel particuliere beleggers en een klein aantal gespecialiseerde fondsen handelen in deze aandelen. Doordat deze aandelen weinig worden gevolgd, kan goede research het verschil maken. Daarbij vinden in weinig verhandelde aandelen vaak sterke koersschommelingen plaats, zowel naar boven als naar beneden. Dit leidt tot interessante verkoop- en aankoopmomenten voor alerte investeerders met een lange-termijn-focus.”

Wat is de reden om voor kleine Britse aandelen te kiezen?

Ludo Jansen: “In het Verenigd Koninkrijk is de keuze vele malen groter dan in de Benelux. In Nederland en België vallen circa 100 beursgenoteerde bedrijven in de categorie nano tot en met smallcap, in het Verenigd Koninkrijk zijn dat er 1.300. Meer keuze is meer kansen.”

“De keuze in het Verenigd Koninkrijk is gewoon veel groter”

Brexit zal ongetwijfeld impact hebben gehad?

Ludo Jansen: “Dat kun je wel zeggen. Na het door Brexiteers gewonnen referendum zijn de waarderingen van Britse aandelen flink achteruitgegaan. Vooral kleine aandelen zijn hard geraakt. Hierdoor zijn de waarderingen in het Verenigd Koninkrijk absurd laag geworden. Het verklaart waarom Janbelco iets minder heeft gepresteerd dan gebruikelijk.”

“Sinds de start van mijn beleggingsactiviteiten, meer dan 33 jaar geleden , bedraagt het pro forma gemiddelde rendement 8,7%, na aftrek van kosten. Maar ik verwacht, net als de consensus overigens, dat Britse aandelen weer ruimte hebben hun onderwaardering goed te maken. De belangstelling van internationale beleggers begint duidelijk toe te nemen. Logisch, want op de beurs van Londen kom je aandelen tegen met, objectief gezien, erg lage waarderingen.”

U bent niet bang dat de Brexitklap nog moet komen?

Ludo Jansen: “De perceptie is inderdaad dat het Verenigd Koninkrijk nog grote problemen gaat ondervinden ten gevolge van de Brexit. Dat drukt de koersen. Maar ik denk daar anders over. Angelsaksische economieën zijn flexibeler dan wat wij hier op het Europese continent gewend zijn. Net als met de coronapandemie verwacht ik dat ze goed uit de Brexit komen. Dat is niet alleen mijn mening, maar ook die van verschillende internationale beleggingshuizen, die al maanden roepen dat de Britse beurs te goedkoop is.”

“Angelsaksische economieën zijn flexibeler dan wat wij hier op het Europese continent gewend zijn”

Vorig jaar boekte het fonds een negatief rendement van 28,5%, in het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg de winst 36%. We hebben hier met een volatiel fonds te maken?

“Ludo Jansen: “Dat valt wel mee. 2020 was voor het fonds een uitzonderlijk jaar, doordat we een grote positie na delisting volledig hebben afgeschreven. Zonder deze afschrijving waren we met ongeveer 12% gedaald, wat vergelijkbaar is met Britse beursindices. We kiezen bewust voor een voorzichtige, conservatieve aanpak. Zelf bezit ik 34,3 % van het fonds. Ik heb er weinig baat bij dat niet-genoteerde aandelen te hoog worden gewaardeerd. Overigens staat de koers van het fonds per half mei  j.l. 43% hoger. En ja, er is nog veel potentieel.”

Wat maakt u optimistisch?

Ludo Jansen: “Vooral vanwege de sterke gelijkenissen tussen nu en 2000, toen de beurs in de greep was van de internethype. Ook nu is de tijd rijp om in waarde-aandelen te beleggen. Op de beurs zijn er momenteel te veel aandelen met opgeblazen waarderingen, waar ik me verre van hou. Dat wil niet zeggen dat ik geen kansen zie in sterke trends. Een aantal aandelen, waarin het fonds is belegd, richt zich op bijvoorbeeld 5G en blockchain.”

Met welke risico’s houdt u rekening?

Ludo Jansen: “Het grootste risico voor het fonds is dat beurskoersen over een brede linie terugvallen. Dat kan het geval zijn als lockdowns minder snel worden opgeheven dan verwacht. Ook een sterk waardeverlies van de Britse pond zal het fonds raken. Maar de fondsportefeuille is conservatief ingericht en ik zie nog volop koopwaardige aandelen. Dat is de reden dat ik hoopvol ben dat het historische gemiddelde rendement van bijna 9% ook de komende jaren kan worden gehaald.”

Waarom koos u voor het opzetten van een geregistreerd closed-end beleggingsfonds zonder vergunning?

Ludo Jansen: “Een vergunning vraagt veel extra administratieve rompslomp. Dat zou ten koste gaan van het rendement. Doordat het fonds is belegd in illiquide aandelen is het niet de bedoeling dat beleggers elke week uitstappen. Dat zou de koersen van de onderliggende aandelen te veel uit balans brengen. Daarom is het fonds closed-end. Op termijn wordt er wel aan gedacht om het fonds semi-open te maken en aandeelhouders bijvoorbeeld eenmaal aan het einde van het jaar de mogelijkheid te geven om uit te stappen, mits dat op tijd wordt aangegeven. Er moet namelijk genoeg tijd zijn om zonder nadelige koerseffecten de benodigde aandelen te verkopen. Instappen kan overigens vaker, eens per kwartaal.”

Kosten?

Ludo Jansen: “De vergoeding bestaat uit een jaarlijkse beheervergoeding en een prestatievergoeding. De beheervergoeding bedraagt per kwartaal 0,3% van de intrinsieke waarde van het fonds. Zodra het fonds een omvang van 5 miljoen euro heeft bereikt wordt dit verlaagd naar 0,25%. De fondswaarde bedraagt momenteel ongeveer 2,3 miljoen euro.”

“De jaarlijkse prestatievergoeding bedraagt 10% over het behaalde rendement, boven een hurdle rate van 4% per jaar. Daarnaast wordt er een high-watermark toegepast dat gelijk is aan de hoogste intrinsieke waarde die het fonds ooit bereikt heeft. Na een verliesjaar moet dus eerst het tekort worden goedgemaakt alvorens weer een prestatievergoeding kan worden gevraagd.”


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Recent Posts