Door
In Blog
Geplaatst

exit voorwaarden

Zowel bestaande als toekomstige Certificaathouders kunnen vanaf 1 januari 2021 per Ultimo van een kalenderkwartaal hun certificaten ter verkoop aanbieden. Janbelco cvba heeft een eerste recht van [...]

Door
In Blog
Geplaatst

inschrijf voorwaarden

Op grond van regelgeving dienen niet-professionele beleggers zich bij hun eerste investering in het Fonds te committeren voor minimaal EUR 100.000,- (exclusief kosten), waarbij dit bedrag op het [...]